Verticale-as windturbines

Verticale-as windturbines

Een verticale-as windturbine heeft zijn hoofd as verticaal. Het grote voordeel hiervan is dat de windturbine niet in de wind gedraaid hoeft te worden. Dit heeft voordelen voor omgevingen die veel wisselende windrichtingen hebben en waar veel turbulentie voorkomt.

Met een verticale-as windturbine kunt u de generator en andere primaire componenten laag bij de grond plaatsen.

Het is moeilijk om verticale-as windturbines op een toren te plaatsen, daarom staan ze vaak niet ver van de basis waarop ze gemonteerd worden zoals de grond of het dak van een gebouw. De wind is langzamer op lagere hoogte waardoor er minder energie opgewekt kan worden. Luchtstromen op de grond en vlakbij objecten zijn vaak turbulent waardoor vibratie en geluid ontstaan. Dit vergt extra onderhoud op bijvoorbeeld lagers of kan de levensduur verkorten.

Wanneer een windturbine op een dak is gemonteerd levert dat voordelen op. De wind wordt door een gebouw naar omgeleid waardoor de windsnelheid  op het dak kan verdubbelen. Als de windturbine op 50% van de hoogte van het gebouw wordt gemonteerd is dat de optimale hoogte voor maximale windenergie en minimale turbulentie.

Voordelen van verticale-as windturbine:

  • geen windvaantje nodig voor de windrichting;
  • wordt geplaatst laag bij de grond waardoor onderhoud makkelijk is;
  • hebben een lagere windsnelheid nodig om te starten;
  • kunnen worden gebouwd waar hoge turbines niet toegestaan zijn;
  • kunnen vlakbij de grond worden geplaatst waardoor ze gebruik kunnen maken van daken en heuvels om hiermee de wind die hierbij wordt gestuurd door de omgeving te gebruiken.

Nadelen van verticale-as windturbine:

  • de meeste verticale-as windturbines zijn gemiddeld minder efficiënt dan horizontale-as windturbines, voornamelijk vanwege de grotere luchtweerstand.
  • vlak bij de grond is er minder windsnelheid en daardoor wordt er ook minder energie opgewekt.