Hernieuwbare Energie

Bent u bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruik maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

De subsidie Hernieuwbare Energie heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies in het kader van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De besparing van een project moet groter zijn dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt.

Budget

Project Sluitingsdatum*
17:00 uur
Subsidieplafond

2018

Hernieuwbare energie t/m 31 maart 2019 € 50 miljoen*

Stand van zaken

Tender Peildatum Budget Verleend In behandeling** Beschikbaar**
Hernieuwbare Energie 3-9-2018 €50.000.000
€6.203.142
€22.315.580 €21.481.278

*Eerst-komt-eerst-maalt – Budgetoverzicht (in €)

** LET OP: RVO.nl zal niet alle aanvragen honoreren die in behandeling zijn. U kunt nog subsidieaanvragen indienen! Het verleende budget is relevant.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina’s:

Aanvragen

  • U kunt de subsidie Hernieuwbare energie (HE) van 3 april tot 31 maart 2019, 17.00 uur aanvragen via Mijn.rvo.nl. Ook om uw aanvraag alvast voor te bereiden vindt u hier de benodigde formulieren.
  • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Onderbouwing Hernieuwbare energieprojecten

Als u subsidie aanvraagt, moet u onderbouwen dat uw project of vervolgprojecten uiterlijk in 2030 leiden tot (additionele) duurzame energieproductie. De instructies vindt u in het model projectplan met de rekenmodellen op Mijn.rvo.nl.

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in. Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van de regeling niet compleet is, wijst RVO.nl  af.  Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder de subsidie Hernieuwbare energie? Ga dan naar Mijnrvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Downloads

Achtergrond

De subsidie Hernieuwbare energie (HE) maakt onderdeel uit het totaal aan regelingen van de Topsector Energie. De Topsector Energie beschikt jaarlijks over een budget van ruim € 100 miljoen. Deze subsidie is voor onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.