Subsidie regelingen

Demonstratie energie-innovatie DEI

Bent u een ondernemer/eindgebruiker die investeert in een energie-innovatie, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie. U komt dan in aanmerking voor de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI).

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De fiscale maatregel Energie-investeringsaftrek is aan te vragen over de investeringskosten voor energiebesparende maatregelen en over het advies hiervoor. De maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn vastgesteld in de energielijst.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

De ministeriële regelingen zijn nog niet in de Staatscourant gepubliceerd. De SDE+ informatie najaarsronde 2018 is hiermee onder voorbehoud.

Hernieuwbare Energie

Bent u bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruik maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

De subsidie Hernieuwbare Energie heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies in het kader van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De besparing van een project moet groter zijn dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt.

Investeringssubsidie duurzame energie ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

Meer informatie vul onderstaande in en we nemen contact op met U