Wat is Salderen?

Wat is salderen?

Salderen in het kader van energieleverantie in Nederland betekent dat door de energieleverancier de teruggeleverde energie in mindering wordt gebracht op het verbruik van de afnemer.

Een energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die je afneemt. Tot 2014 gold hiervoor een maximum van 5000 kWh, maar sindsdien geldt geen maximum meer.

U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U moet aangemeld zijn bij uw netbeheerder
  • U moet aangemeld zijn bij uw energieleverancier
  • Het terug leveren moet over dezelfde aansluiting als waar u de stroom van afneemt.
  • Niet alle energie die u terug levert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens.

 

Wat is de salderingsgrens?
De salderingsgrens is voor iedereen anders. De salderingsgrens is de hoeveelheid energie die u van het energiebedrijf geleverd heeft gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is vindt u terug op uw energierekening.

 

Levert u meer terug dan uw energiebedrijf levert?
Wanneer u meer teruglevert dan uw energiebedrijf u levert krijgt u een vergoeding van uw energieleverancier. Uw energiebedrijf bepaalt zelf de hoogte van deze terugleververgoeding.

Verbruikskosten, energiebelasting, btw en vastrecht
Alleen over je netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaal je verbruikskosten, energiebelasting en btw. Het vastrecht voor energietransport betaal je altijd, ook als je netto verbruik nul is.

Looptijd salderingsregeling
Minister Kamp heeft in juli 2017 bepaald, dat de huidige salderingsregeling in elk geval tot 2023 blijft bestaan. Voor de nieuwe regeling blijft het uitgangspunt van een terugverdientijd van maximaal 7 jaar op de aanschaf van zonnepanelen.