Erkende maatregelen

Erkende maatregel

Wanneer een bedrijf valt onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (de zogenoemde categorie A en B bedrijven), dan kan het kiezen voor de erkende-maatregelenaanpak. In dit geval past het bedrijf de ontwikkelde erkende maatregelenlijst toe voor zijn bedrijfstak. Daarna worden de maatregelen uitgevoerd.

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 maardgasequivalenten.

Activiteitenbesluit en -regeling

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom per bedrijfstak erkende maatregelen aangewezen. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Erkende maatregelen

Voor de gebouwde omgeving zijn erkende maatregelen aangewezen voor gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, bedrijfshallen en detailhandel.Deze erkende maatregelen zijn inclusief duurzaam beheer en onderhoud (DBO). Ook het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)  staat nu als maatregel op deze lijst.

Meer informatie vul onderstaande in en we nemen contact op met U