Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

De ministeriële regelingen zijn nog niet in de Staatscourant gepubliceerd. De SDE+ informatie najaarsronde 2018 is hiermee onder voorbehoud.

Openstellingsrondes en budget

De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De beoordeling van de aanvragen van de voorjaarsronde 2018 is in augustus afgerond. De resultaten zijn gepubliceerd onder Feiten en CijfersStand van zaken aanvragen.

Op 10 juli 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over de uitgangspunten van de subsidieregeling SDE+ najaarsronde 2018. Deze brief is gepubliceerd onder ‘Kamerbrieven SDE‘. Hier vindt u ook eerder uitgegeven Kamerbrieven met betrekking tot de SDE+. De periode van de openstelling najaarsronde 2018 is langer, namelijk van 2 oktober 09.00 tot 8 november 17.00 uur. De verschillende fases zijn als volgt.

 

SDE+ najaarsronde 2018
Fases openstellingsronde

Fasegrenzen

elektriciteit en/of warmte
€/kWh

Fasegrenzen

hernieuwbaar gas
€/kWh*

Fase 1
2 oktober, 9.00 uur

0,090

0,064

Fase 2
15 oktober, 17.00 uur

0,110

0,078

Fase 3
29 oktober, 17.00 uur
tot 8 november, 17.00 uur

0,130

0,092

* De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).

 

Het budget voor de SDE+ najaarsronde 2018 bedraagt € 6 miljard.

Uw project beheren

Voert u al een project uit onder de SDE+? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van een vaststelling. Wilt u alvast wat uitleg over de beheerfase, leest u dan nog eens het Stappenplan door.

Milieusteunkader (MSK)

In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun aan projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. RVO.nl bepaalt met behulp van de zogenaamde MSK-cumulatietoets (MSK-toets) de steun aan uw project. Zo wordt voorkomen dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. De MSK-toets geldt niet voor particulieren.

Informatie over de MSK procedure, rekenmodellen en een Model accountantsverklaring SDE staat op mijn.rvo.nl onder de tab Milieusteunkader (MSK).

SDE+ in de praktijk

Wie kregen eerder subsidie van de SDE+? Lees een selectie van praktijkverhalen van ondernemers en instellingen die gebruik maakten van de SDE+.

Wet- en regelgeving

De informatie op de SDE webpagina’s is een samenvatting van de officiële regelingen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceert de SDE Ministeriële regelingen in de Staatscourant. Deze publicaties in de Staatscourant zijn het uitgangspunt bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Wij houden voor u het overzicht met alle links naar de gepubliceerde regelingen bij.

Wet- en regelgeving Stimulering Duurzame Energieproductie

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen over de SDE+, bekijk eerst onze antwoorden op de veelgestelde vragen per categorie of algemene vragen.