Energielabel

Energielabel Verplicht

Eigenaren en verhuurders worden door wetgeving gedwongen bestaande gebouwen te verduurzamen, met energiebesparing als belangrijkste doel.

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende (één of meer) functies:
• Kantoor;
• Onderwijs, zoals scholen en universiteiten;
• Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra;
• Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen;
• Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants;
• Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden;
• Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages.
• Het energielabel is maximaal tien jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 verlopen in 2018.

Verplichting EnergieLabel C Kantoren 2023

Dit jaar komt daar een verplichting bij: per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden groter dan 100m2 over minimaal energielabel C beschikken.

Boete en handhaving

In de wet is een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij heeft al diverse boetes opgelegd aan eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder energielabel. De hoogste boete in 2017 bedroeg ruim € 10.000.

Zichtbaar zijn energielabel

Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een energielabel en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en publiek toegankelijk zijn.

Voor gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren, met een minimale grootte van 250 m2 en die publiek toegankelijk zijn, (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels), mits er voor deze gebouwen een energielabelplicht is en er een energielabel is afgegeven. Is altijd een energielabel verplicht. Ook gebouwen die verhuurd worden aan overheidsinstanties vallen onder deze verplichting.

Meer informatie vul onderstaande in en we nemen contact op met U