EED Energie-audit

Een EED energie-audit is een onderdeel uit de Energy Efficiency Richtlijn (Directive).

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energieaudit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn. In de loop van 2016 is de Nederlandse overheid begonnen met het controleren van de naleving van de verplichtingen uit de EED.

Verplicht tot het uitvoeren van de EED?

De EED is een Europese richtlijn voor bedrijven. Niet alle bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. Voor de volgende ondernemingen geldt dat ze wel een EED uit moeten voeren:

  • Bedrijven die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
  • Bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.
  • Valt u bedrijf onder de Wet Milieubeheer Artikel 1.1 lid 1(verwerker afvalstromen)

Uitzonderingen voor EED verplichte bedrijven zijn ondernemingen die zijn toegetreden tot de MEE of de MJA3 óf die Europees of internationaal gecertificeerd zijn.

Wat is een EED energie-audit?

Aan de hand van een voorgeschreven checklist wordt een energie-audit uitgevoerd. Na de EED ontvangt u een rapportage met de volgende onderdelen:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Bedrijven waarvoor de EED geldt, moeten iedere vier jaar een energie-audit opstellen en indienen.

Nederlandse wetgeving

Naast Europese regelgeving zijn er ook nationale wetten en regels voor energiebesparing opgesteld, De verplichtingen voor specifieke groepen bedrijven staan in het activiteitenbesluit. Er zijn drie soorten energieverbruikers beschreven in het besluit: kleinverbruikers, middelgrote verbruikers en grootverbruikers. Middelgroot– en grootverbruikers zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die rendabel zijn. Rendabele maatregelen verdienen zich binnen vijf jaar terug. Een grootverbruiker kan in bepaalde gevallen verplicht gesteld worden om een energiebesparingsonderzoek in te dienen.

Fiscaal voordeel EED

Over de kosten van een EED onderzoek is een EIA (energie-investeringsaftrek) aan te vragen. Een EIA is een regeling die investeringen in duurzame energie omzet in een fiscaal voordeel. 55,5% van de investeringskosten van een besparende maatregel zijn af te trekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Een EIA aanvragen kan over een groot aantal investeringen die terug te vinden zijn in de energielijst. Om in aanmerking te komen voor een EIA moet u minimaal één van de, aan de hand van de energie-audit beschreven, adviezen uitvoeren.

StroomAlone helpt

Een EED energie-audit uitvoeren? Weten welke energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf mogelijk zijn? Of benieuwd of u, ook als gemeente, verplicht bent een EED uit te voeren? Dan bent u bij StroomAlone aan het juiste adres. StroomAlone kan u helpen aan zowel de Europese als Nederlandse wetgeving te voldoen, maar kijkt ook naar uw kansen op het gebied van kostenbesparing, bespreekt aanvullende subsidiemogelijkheden en vraagt desgewenst subsidies voor u aan.